Street dance

Street dance w dosłownym tłumaczeniu znaczy „taniec ulicy”. Jest to mieszanka różnych stylów tanecznych. Na tym rodzaju tańca bazują tancerze występujący w teledyskach gwiazd. Główne jego cechy to oryginalność i indywidualność. Tancerz tworzy własny, niepowtarzalny styl, interpretując na własny sposób wcześniej wyuczone sekwencje.

Zazwyczaj nie przestrzega się ściśle zasad konkretnej techniki, ale wykorzystuje się elementy poszczególnych technik, np. hip-hop, breakdance, funky jazz, electric booggie, reggaeton. Nowe ruchy często powstają pod wpływem uczuć tancerza w danym momencie.